Aktuality

 

V návaznosti na uzavření provozu jídelny ZŠ Novoměstská, která nám zajišťuje stravování, z důvodu vánočních prázdnin bude naše MŠ ve dnech 22.12. - 02.01. (včetně) uzavřená.

V pondělí 21.11. bude od 8h v MŠ probíhat vánoční focení. Fotografie by měly vypadat jako na přiloženém letáčku.

Bazárek podzimních a zimních věcí pro děti bude probíhat v prostorách před školkou v termínu
11. - 13. října.

Pro zvídavé děti bude v naší MŠ probíhat každou středu v čase 15:15-16:00 kroužek Věda nás baví.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, určila ředitelka mateřské školy Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59 p.o. druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 9.6. 2022...

Bazárek jarních věcí pro děti bude probíhat v prostorách před školkou v termínu 11. - 14. dubna.