Aktuality

 

Pro zvídavé děti bude v naší MŠ probíhat každou středu v čase 15:15-16:00 kroužek Věda nás baví.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, určila ředitelka mateřské školy Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59 p.o. druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 9.6. 2022...

Bazárek jarních věcí pro děti bude probíhat v prostorách před školkou v termínu 11. - 14. dubna.