Denní harmonogram

Provoz MŠ je každý všední den od 7:00 do 16:30 hod.

Ranní scházení dětí - hry, spontánní činnosti

7:00 - 8:00

Rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti podle volby dětí, TV chvilky

8:00 - 8: 45

Dopolední svačina

8:45 - 9:15

Spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity

9:15 - 9:45

Pobyt venku

9:45 - 11:45

Oběd

11:45- 12:45

Odpolední odpočinek, pro nespavé děti relaxace, klidné činnosti

12:45 - 14:15

Odpolední svačina

14:15 - 15:00

Odpolední činnosti - hry, spontánní činnosti, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě

15:00 - 16:30

Odchod domů

16:30


Omlouvání dětí

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na další dny nejpozději do 11:00 hod. aktuálního dne. Pokud zapíšete omluvenku do aplikace Twigsee, strava na další dny bude automaticky odhlášena po celou dobu nahlášené absence, poté znovu automaticky přihlášena.  Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 12:00 - 12:30 hod. pouze do vlastních jídlonosičů.

Při náhlém onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu:
- dítě omluvte co nejdříve telefonicky nebo SMS nebo zapsáním omluvenky do Twigsee
- dlouhodobější absenci je nutno dítě písemně omluvit
- pro omluvy předškoláčků používáme OMLUVNÉ LISTY

Ve třídě:  Zákonný zástupce dítěte je povinen:

- předat osobně dítě paní učitelce!!!
- zodpovídá za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění!!!