Denní harmonogram

Provoz MŠ je každý všední den od 7:00 do 16:30 hod.

Ranní scházení dětí - hry, spontánní činnosti

7:00 - 8:00

Rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti podle volby dětí, TV chvilky

8:00 - 8: 45

Dopolední svačina

8:45 - 9:15

Spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity

9:15 - 9:45

Pobyt venku

9:45 - 11:45

Oběd

11:45- 12:45

Odpolední odpočinek, pro nespavé děti relaxace, klidné činnosti

12:45 - 14:15

Odpolední svačina

14:15 - 15:00

Odpolední činnosti - hry, spontánní činnosti, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě

15:00 - 16:30

Odchod domů

16:30


Omlouvání dětí

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na tel. čísle školky. 549 271 866 nebo 605 878 680 (také SMS zprávou) nejpozději do 11:30 hod. aktuálního dne. Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 11:30 - 12:00 hod. pouze do vlastních jídlonosičů.

Při náhlém onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu:
- dítě omluvte co nejdříve telefonicky nebo SMS,
- dlouhodobější absenci je nutno dítě písemně omluvit
- pro omluvy předškoláčků používáme OMLUVNÉ LISTY

Ve třídě:
Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ. Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

- předat osobně dítě paní učitelce!!!
- zodpovídá za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění!!!

POZOR - při absenci dítěte kvůli nemoci či z jiného důvodu, nezapomeňte vždy dítě před opětovným nástupem do školky znovu přihlásit! Je vždy nutné nejméně den předem pro dítě opět objednat stravu!