Informace o nás

Během školního roku 2012/13 proběhla plánovaná realizace přístavby v naší MŠ. Prostory se rozšířily o jednu třídu, takže se navýšila kapacita o 25 dětí. Od školního roku 2013/2014 má tedy naše Mateřská škola Paraplíčko třídu Kapiček a Sluníček.

Třídy mají kapacitu 25 a 25 dětí, do mateřské školy může být tedy přijímáno 50 dětí.

 

Před budovou je místo pro parkování aut, za budovou se nachází školní zahrada, vybavená hracími a tělovýchovnými prvky, doplněna 2 uměle vytvořenými kopci. Pozemek je oplocen a rozdělen na dvě části pro rozmanité využití. V plánu máme realizaci přírodní zahrady s výsadbou vhodných rostlin pro tento záměr.

V přízemí stávající budovy se nachází sklep kde je kotelna, prádelna, sklad a keramická pec. Zbylé prostory bychom chtěli do budoucna přizpůsobit pro keramickou dílnu.

 

Prezentaci MŠ si můžete prohlédnout zde.