Jídelníčky

Jídelna

Stravu v naší školce zajišťuje jídelna ZŠ Novoměstské.

Kontakt pro případné bližší informace: ZŠ Novoměstská 21, Brno, tel. 541 225 349, e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz, stravovací referent: Flenderová Eva, vedoucí školní kuchyně: Kosová Věra

Výše stravného je stanovena vždy pro aktuální školní rok. Platba se provádí trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci jako záloha na následující měsíc (tj. 15.9. záloha na říjen, 15.10. na listopad atd.). Číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol je vždy na začátku roku uveden na přihlášce dítěte ke stravování. Platbu na září prosím proveďte vždy co nejdříve se začátkem školního roku!

Vyúčtování stravného se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.