Informace pro rodiče

pro školní rok 2021/2022

Adresa:

Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59, 621 00 Brno

ředitelka: Mgr. Andrea Momirova

tel: 549 271 866, 605 878 680

ms.tumananova@seznam.cz

www.mstumananova.cz


správce webu: admin @mstumananova.cz

Školné

Školné na školní rok 2021/2022 činí 630,- Kč měsíčně. Školné posílejte vždy k 15tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 

35-1411830257/0100. Jako variabilní symbol uveďte 20212022 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Školné neplatí pouze předškoláci, tj. děti v posledním roce před nástupem do školy.

630 Kč/ měsíčně

Kulturní fond 

800,- Kč/pololetí. Platba se provádí jednorázově na začátku pololetí v hotovosti u paní učitelky oproti podpisu. 

Finance z kulturního fondu budou použity na kulturní akce, výlety, výtvarné potřeby, drobné dárky pro děti apod. Každé pololetí bude KF vyúčtován a dán k nahlédnutí.

800 Kč/ pololetí

Strava 

Stravu zajišťuje kuchyně ZŠ Novoměstská.

Výše stravného pro rok 2021/2022 je 800,- Kč měsíčně. Zadejte trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci jako zálohu na následující měsíc (tj. 15.9. záloha na říjen, 15.10. na listopad atd.). Číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol pro Vaše dítě je uveden na přihlášce ke stravování. Platbu na září prosím proveďte nyní co nejdříve!

Vyúčtování se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

Jakékoliv informace ke stravnému: ZŠ Novoměstská 21, Brno, tel. 541 225 349, e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz, stravovací referent: Flenderová Eva, vedoucí školní kuchyně: Kosová Věra

800 Kč/ měsíčně

Co budou děti ve školce potřebovat (2021/2022)

Do třídy:

 • hrací kalhoty do gumy, elasťáky, šatičky, ...
 • tričko s krátkým rukávem, pokud bude dlouhý rukáv, ne převislý
 • náhradní oblečení vč. spodního prádla k uložení do skříňky - v sáčku,
 • papučky (ne pantofle ani crocsy)
 • do skříňky také 1x rouška v sáčku

Na spaní:

 • pyžamko

Na pobyt venku:

 • teplákovou soupravu, v zimě oteplovačky + náhradní do skříňky
 • vhodnou obuv dle počasí
 • gumáky a pláštěnku - zůstávají v MŠ po celý rok
 • dle počasí vhodnou pokrývku hlavy
 • v zimě rukavice
 • 1x sportovní láhev na pitný režim při pobytu venku

! Všechny věci musí být podepsané !

Hygienické potřeby

prosíme rodiče, aby na každé pololetí přispěli dodáním balíčku hygienických potřeb na každé dítě:

 • 4x role toaletního papíru
 • 1x balení bílých ubrousků (na svačiny)
 • tekuté mýdlo (může být i ve formě náhradní náplně)
 • 2x balení papírových kapesníčků (v krabičkách)
 • 1x balení papírových kapesníčků v balíčcích 

Příchod a odchod

Příchod do MŠ: 7:00 - 8:30 hod. (pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost).
Odchod z MŠ: po obědě - 12:15 - 12:45 hod., odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.
Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod jen po předchozí domluvě s učitelkou.

Omlouvání dětí

Stravování:

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na tel. čísle školky. 549 271 866 nebo 605 878 680 (také SMS zprávou) nejpozději do 11:30 hod. aktuálního dne. Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 11:30 - 12:30 hod. pouze do vlastních jídlonosičů.
Při náhlém onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu:
- dítě omluvte co nejdříve telefonicky nebo SMS,
- dlouhodobější absenci je nutno dítě písemně omluvit
- pro omluvy předškoláčků používáme OMLUVNÉ LISTY

Ve třídě:

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ. Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

- předat osobně dítě paní učitelce!!!
- zodpovídá za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění!!!

POZOR - při absenci dítěte kvůli nemoci či z jiného důvodu, nezapomeňte vždy dítě před opětovným nástupem do školky znovu přihlásit! Je vždy nutné nejméně den předem pro dítě opět objednat stravu!

Sponzorské dary

Rodičům, kteří by mohli poskytnout sponzorský dar na pomůcky, dovybavení tříd a zahrady, bude vystavena darovací smlouva. Předem děkujeme za pomoc.

Aktuální informace z webových stránek

Pokud chcete dostávat informace o dění ve školce e-mailem, napište prosím na adresu admin@mstumananova.cz (do předmětu uveďte Novinky), nebo sdělte svoji e-mailovou adresu ředitelce školky.