Šablony MŠ Tumaňanova

PROJEKT "ŠABLONY MŠ TUMAŇANOVA"

Základní údaje

Název projektu: Šablony MŠ TumaňanovaRegistrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006867Příjemce: Mateřská škola Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59, příspěvková organizaceTrvání: 1.9.2017-31.8.2019Cílové skupiny: Děti v MŠ, Pedagogičtí pracovníci mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, Rodiče dětí

Náklady

Finanční rámec projektu Částka (v Kč) Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)
Celkové způsobilé výdaje projektu 307 078,00 -
Dotace 307 078,00 100
z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z Národního fondu 261 016,30 85
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na
část národního spolufinancování 46 061,70 15

Realizované šablony

I/1.1 - Šablona školní asistent
I/2.3 - Vzdělávání pedag. pracovníků
I/3.1 - Prevence logopedických vad
I/3.3 - Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči