Informace k začátku školního roku 2021/2022

23.08.2021


Vážení rodiče a milé děti, čas prázdnin spěje neúprosně ke konci. Další školní rok 2021/2022 začneme společně ve středu 1. září.

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím:

 • Provozní doba je obvyklá, tedy 7:00 - 16.30 hodin.

 • Pokud víte, že dítě 1.9. 2021 nenastoupí, prosíme, aby jste nám to co nejdříve nahlásily telefonicky nebo mailem.

 • Neprovádějte prosím během měsíce srpna žádné platby, vše až po třídních schůzkách.

 • Vzhledem k současné situaci týkající se pandemie COVID-19 žádáme rodiče o ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ke zdraví všech osob přítomných v MŠ.

 • Škola již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid-19.

 • Pobyt dětí v prostorách MŠ JE BEZ ROUŠEK. Výjimkou je desetidenní období po návratu z rizikové oblasti.

 • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (rýma, kašel, teplota, bolest břicha...). Pokud se příznaky projeví během dne, kontaktuje učitelka zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ.

 • Při vstupu do budovy MŠ používá doprovod dítěte respirátor a dezinfekci na ruce. Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba a zdržuje se v MŠ nezbytně dlouhou dobu.

 • Dětem uložte do přihrádky v šatně 1 roušku zabalenou v igelitovém sáčku.

 • V šatnách udržujte rozestupy, případně vyčkejte do uvolnění prostoru.

 • Rodiče nově přijatých dětí obdrží na svou e- mailovou adresu základní informace o provozu. Žádáme rodiče těchto dětí, aby (pokud tak již neučinili)v den nástupu odevzdali vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list a ostatní potřebné dokumenty.

 • Pro rodiče všech dětí ( stávajících i nově přijatých) připravujeme na počátek září informační schůzku hned 2.9. v 16:30 hod. (bez dětí)!

 • Sledujte prosím tyto stránky, během začátku příštího týdne poskytneme další informace.

Již nyní se těší na Vás i Vaše děti kolektiv pedagogických a provozních pracovnic.