Sdělení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

21.03.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci a přátelé školy,

dovolujeme si Vás oslovit touto formou ve věci událostí spojených s konfliktem na Ukrajině.

Dostáváme se do fáze, kdy se školy na území České republiky stávají centrem pozornosti ve vztahu k bezpečnosti žáků a studentů a předpokládané integraci ukrajinských dětí do škol a školských zařízení.

Chci Vás ubezpečit, že veškeré aktivity, které škola v této souvislosti realizuje, jsou prioritně zaměřeny na zajištění bezpečnosti našich dětí. Děláme maximum pro udržení kvality výuky a nenarušení atmosféry, kterou má škola přinášet.

Ve svých krocích se řídíme výhradně nařízeními a schválenými postupy ze strany zřizovatele a bezpečnostních autorit ČR (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor atd.). Stejně tak sledujeme vývoj konfliktu na Ukrajině a přiměřeně věku a schopnostem dětí, citlivě okolnosti a souvislosti vysvětlujeme, i v této oblasti spolupracujeme s odborníky s cílem eliminovat negativní dopad informací na jejich citlivé duše.

Dovolíme si Vás požádat o následující:

  • sledujte oficiální informační kanály školy (web, komunikační platformu Twigsee). Budeme zde aktuálně informovat o veškerých krocích, které se týkají činnosti školy ve výše uvedené problematice.
  • pomáhejte nám v dětech utvrdit přesvědčení, že v České republice, ve svých domovech a ve škole jsou v bezpečí.

Velmi si vážíme pozornosti, kterou jste věnovali tomuto sdělení a za sebe a své kolegyně Vám děkuji. 

Mgr. Andrea Momirova, ředitelka MŠ Paraplíčko