Termín pro zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ

03.06.2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, určila ředitelka mateřské školy Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59 p.o. druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 9.6. 2022 od 13:00 - 16:00hod a 10. 6. 2022 od 8:30 do 11:00 hodin.

Přihlášku a informace k zápisu si můžete stáhnout zde:

V případě dotazů nás kontaktujte na: