Logopedická depistáž

26.09.2021

V úterý 26.10. 2021 proběhne v MŠ orientační logopedické vyšetření s paní logopedkou Mgr. Pavlínou Šimkovou ze speciálně pedagogického centra. 

Kdo z rodičů bude mít zájem o vyšetření svého dítěte, nahlaste to prosím paní učitelce ve třídě.