Informace k zápisu do MŠ

30.03.2023

Milí rodiče, 

níže naleznete informace k letošnímu zápisu do MŠ:

Vydávání přihlášek:

Rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-20.4. 2023 ¨(vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 549 271 866). Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší MŠ:

pondělí 3. 5. 2023 v době od 8:00 - 12:00 hod.

úterý 4. 5. 2023 v době od 13:00 - 16:00 hod.

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců) a OP zákonného zástupce. Nezapomeňte na datum a podpisy. 

Je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Pořadí při sběru přihlášek nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ. Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

PROSÍME RODIČE, ABY DO MŠ NECHODILI V JINÉ DNY A HODINY, než je uvedeno výše!

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo vložit do poštovní schránky MŠ a to do 4.5. 2023 nejpozději. Pokud dojde ke změně, bude opět zde dáno na vědomí.

Děkujeme za pochopení.

Veškeré informace o jednotlivých mateřských školách a průběhu zápisu jsou přístupné na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.