Informace k platbám a hygienickým potřebám

08.09.2021

Všem rodičům děkujeme za účast na čtvrteční úvodní schůzce. Zde rekapitulujeme nejdůležitější informace:

ŠKOLNÉ - 630,- Kč měsíčně. Zadejte nejlépe trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci. Číslo účtu 35-1411830257/0100. Variabilní symbol: 20212022, Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Školné neplatí pouze předškoláci, tj. děti v posledním roce před nástupem do školy.

STRAVNÉ - 800,- Kč měsíčně. Zadejte trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci jako zálohu na následující měsíc (tj. 15.9. záloha na říjen, 15.10. na listopad atd.). Číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol pro Vaše dítě je uveden na přihlášce ke stravování. Platbu na září prosím proveďte nyní co nejdříve!

Vyúčtování stravného se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

KULTURNÍ FOND - 800,- Kč/pololetí. Platba se provádí jednorázově na začátku pololetí v hotovosti oproti podpisu.

HYGIENICKÉ POTŘEBY - prosíme rodiče, aby na každé pololetí přispěli dodáním balíčku hygienických potřeb na každé dítě:

  • 4x role toaletního papíru
  • 1x balení bílých ubrousků (na svačiny)
  • 1x tekuté mýdlo (může být i ve formě náhradní náplně)
  • 2x balení papírových kapesníčků v krabičkách
  • 1x balení papírových kapesníčků v balíčcích

Děkujeme!