Aktuality

Výlet do Šaškárny - čtvrtek 26.11.!

18.11.2020 15:04

I když nám naše předchozí plány překazila karanténa, nevzdáváme to a domluvili jsme pro děti nový termín na slíbený výlet do řečkovického zábavního parku Šaškárna - a to ve čtvrtek 26.11. Budeme mít Šaškárnu k dispozici celé dopoledne jen pro nás. S sebou není potřeba nic, jen pohodlné sportovní oblečení. 

Odchod z MŠ je v 8:00 hod.!!! Proto prosíme přijďte včas!

—————

Informace k ošetřovnému

05.11.2020 17:41

 

Předáváme na vědomí informace, které jsme obdrželi z MŠMT ohledně čerpání ošetřovného:

Na základě množících se dotazů ve věci přiznávání ošetřovného při přerušení provozu základních i mateřských škol sdělujeme, že dne 30.10.2020 nabyl účinnosti zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 1 odst. 1 tohoto zákona bude poskytnuto ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Těmito mimořádnými opatření se rozumí:

a) krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v důsledku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen "onemocnění COVID-19"),

b)  nařízení karantény dítěti nebo osobě uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19,

c) opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů, kterým došlo k uzavření zařízení (jeho části) uvedeného v § 39 odst. 1 písm.

b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a které bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

Dle § 1 odst. 2) tohoto zákona - nároky podle tohoto zákona vznikají a trvají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021.

Odkaz na zákon v jeho úplném znění ZDE.

—————

OD PONDĚLÍ 9.11. OPĚT OTEVÍRÁME ŠKOLKU!

05.11.2020 17:23

 

Vážení rodiče, 

OD PONDĚLÍ 9.11. OPĚT OTEVÍRÁME ŠKOLKU! Dnes jsme dostali potvrzení od Krajské hygienické stanice.

DŮLEŽITÉ! - Pokud chcete děti již od pondělka přivést, je potřeba nejpozději do zítřka (pátek 6.11.) do 11:00 hodin informovat školku telefonicky na čísle 605 878 680, aby bylo možné přihlásit dítěti oběd...(bez nahlášení by bylo dítě celý den bez jídla). Chápeme, že je to trochu "šibeniční" termín, ale jinak to bohužel nejde. 

Co se týče hygienických opatření, školka je celkově desinfikována ozonovým generátorem a budou platit stejná protiepidemiologická pravidla jsko před uzavřením, tj.: desinfekce rukou při vstupu, děti bez příznaků respiračního onemocnění a rodiče vstupují do MŠ pouze s rouškou a jen na nezbytně nutnou dobu.
Také se připravte na podpis bezinfekčnosti, kterým potvrzujete, že jste se vy ani dítě v posledních 10dnech nesetkali s onemocněním Covid 19.

Těšíme se na Vás
Andrea Momirová a kolektiv MŠ

—————

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ ŠKOLKY

30.10.2020 18:03

Vážení rodiče,

informujeme vás, že Krajská hygienická stanice dnes, vzhledem k poměrně velkému množství pozitivních testů u testovaných dětí i personálu, rozhodla o prodloužení uzavření školky. Příští týden tedy ještě zůstane školka zavřená. O dalším postupu rozhodne KHS ve čtvrtek 5. listopadu. Školka by se tak mohla otevřít od pondělí 9. listopadu. O finálním rozhodnutí vás budeme informovat.

Za MŠ Paraplíčko

Andrea Momirová

—————