Aktuality

V úterý 23.6. je z důvodu celodenního výletu ŠKOLKA ZAVŘENÁ!

22.06.2020 18:33

Vážení rodiče,

připomínáme všem, jejichž děti se nezúčastní v úterý 23. 6. celodenního výletu do Permonia, že školka bude tento den pro běžný provoz zavřená!

Děkujeme za pochopení.

Pro účastníky výletu je odjezd od MŠ v 8.00 hod. Návrat je plánovaný mezi 15.00 - 16.00 hod.

 

—————

Od pondělí 25.5. dětem s sebou láhev na pití!

20.05.2020 19:47

Vážení rodiče, 

dětem, které od pondělí 25. 5. nastoupí do školky prosím dejte s sebou uzavíratelnou láhev na pití (objem 1/2 - 1 litr) - označenou jménem nebo značkou dítěte. Budeme větší část dne než obvykle trávit venku a dětem bude potřeba zajistit pitný režim (pití do láhví zajistíme).

Děkujeme

—————

Znovuotevření škoky - 25.5.2020!

10.05.2020 10:17

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření naší mateřské školy.  

Po dohodě se zřizovatelem budeme poskytovat nezbytnou péči dětem rodičů, kteří nemají jinou možnost a musí plnit pracovní povinnosti. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit souborem hygienických pokynů pro MŠ (Manuál pro mateřské školy - MŠMT).

Naše MŠ bude opět otevřena : v pondělí 25. května 2020

1. Potřebujeme znát počet dětí, které budou MŠ navštěvovat v období do konce školního roku. Proto je nutné před nástupem opět přihlásit stravu a to buď formou mailu na adresu MŠ, ms.tumananova@seznam.cz, a nebo zavoláním, nejpozději však do středy 20.5.2020. V týdnu od 18.-22.5. 2020 bude školka připravována a desinfikována pro návrat Vašich dětí, proto bude možné se bez problémů dovolat.

2. Provoz školy bude nezměněn, tedy od 7.00 hod. - 16.30 hod. Jednotlivé třídy budou mít celodenní provoz, tzn. že se děti z jednotlivých tříd nebudou setkávat. 

3. Soubor hygienických opatření pro MŠ naleznete zde

4. Přečtěte si prosím bližší podmínky dítěte při pobytu v MŠ zde !

5. Sledujte prosím naše stránky, které budeme průběžně aktualizovat.

Děkujeme za spolupráci

 

—————

Zápis do MŠ

17.04.2020 05:50

 

Od 1. 4. do 30. 4. 2020 se vydávají přihlášky k zápisu do mateřských škol. Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde také najdete nejdůležitější informace. 

Sběr přihlášek v MŠ - aktuální informace (17.4.2020): 

Termíny pro sběr přihlášek zůstavají nezměněny - pondělí 4. 5. a úterý 5. 5. 2020.

Přihlášky je však nutno do MŠ doručit výhradně bezkontaktním způsobem !:

  1. do datové schránky MŠ (každá škola svou datovou schránku má)
  2. e-mailem s uznaným el. podpisem - nelze poslat jen prostý mail bez pospisu
  3. poštou nebo vložením do poštovní schránky MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů potvrdit ze strany zákonného zástupce jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

  • Vyplněná přihláška (nezpomeňte uvést dvoji emailovou adresu; je nezbytná pro veškerou další komunikaci v rámci přijímacího řízení)
  • Rodný list stačí ve formě prosté kopie
  • Místo trvalého pobytu bude u spádového dítěte ověřeno ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel. U nespádových dětí je nutno přiložit čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení o trvalém bydlišti ke stažení zde.
  • Doklad o řádném očkování dítěte - NENAVŠTĚVUJTE osobně s dětmi pediatra, prozatímně pro účely zápisu a správního řízení stačí prostá kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku oš. lékaře dítěte a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci


    Neúplně nebo nesprávně vyplněná přihláška, stejně tak nedoložení potřebných dokladů, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

MŠMT vydalo vzhledem k situaci Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Informace jsou uvedeny i na stránkách www.zapisdoms.cz.  Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 


Den otevřených dveří, aby jste si mohli školku prohlédnout, bylo nutné vzhledem k situaci zrušit bez náhrady.

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školky

—————

Aktuálně k provozu MŠ

07.04.2020 05:55

 

Vážení rodiče,

od uzavření MŠ pracujeme na celkové desinfekci všech prostor, především tříd a jejich heren a ložnic, na celkovém úklidu a výzdobách, přípravě pomůcek pro děti a dalším plánování vzdělávání. Inovujeme IT techologie i připojení, pracujeme na zahradě MŠ tak, aby zde děti co nejlépe využily svůj čas pod širým nebem.

Prázdninový provoz 

Co se týče prázdninového provozu, vše zůstává u nás při starém (MŠ bude po několika letech uzavřena a čas bude využitý k dokončení revitalizace zahrady a herních prvků a také na práci při zařizování environmentální polytechnické dílny v suterénu MŠ). Prázdninový provoz na ostatních MŠ naší městské čtvrti byl naplánován tak, aby pokryl celou dobu prázdnin (nicméně vzhledem k současné situaci nic není zatím zcela jisté). Přihlašování na prázdniny, které mělo probíhat touto dobou je prozatím pozastaveno. Doporučujeme sledovat stránky příslušných MŠ, v případě nových informací Vás budeme co nejdříve také informovat. S ostatními p. ředitelkami jsme ve spojení a v dohodě, že vše proběhne jednotně a korektně ke všem zúčastněným stranám.

Plánované akce MŠ 

S většinou akcí, kterých bývá v tuto roční dobu opravdu nejvíc, se budeme muset letos asi rozloučit. Dubnové vzdělávací programy na farmě, topení Moreny, Knihovnu s „Krtečkem“ i velikonoční sběr vajíček na zahradě už jsme „odpískali“. Co se týká exkurze v čokoládovně Ajala pro školáky, zde se pokusíme posunout termín a uvidíme také jak přeorganizujeme plavání. Velmi doufáme, že se situace přece jen v květnu znormalizuje a tak necháváme prozatím v platnosti Projektový den se ZZS a především koncem května výlet do Permonia. Musím říci, že Zahradní slavnost v červnu spojenou s loučením se školáky a Den dětí, bych rušila jen velmi nerada :(.

Ošetřovné 

Na stránkách školky je stále k dispozici formulář pro ošetřovné k volnému stažení, zde. Potvrzení ze strany MŠ si domlouvejte prosím na emailu: ms.tumananova@seznam.cz.

Celý kolektiv Mateřské školy Paraplíčko Vám přeje hodně zdraví i trpělivosti v této nelehké době a těšíme se na chvíli, kdy naše školka bude opět plná smíchu Vašich dětí. 

Bc. Andrea Momirová, ředitelka školky

—————

Pozastavení plateb stravného

02.04.2020 20:15

 

Vážení rodiče,

také školní jídelna Novoměstská zajišťující obědy a svačiny v naší mateřské škole doporučuje vzhledem k situaci pozastavit trvalé příkazy na platby stravného. 

V případě, že tak neučiníte, proběhne vyúčtování a přeplatek vám bude vrácen na účet na konci roku/během letních prázdnin jako obvykle.

Pokud by se do konce roku školy, školky přece jen otevřely, budete samozřejmě o potřebných platbách informováni.

Děkujeme a přejeme všechno dobré a pevné zdraví

 

—————

Pozastavení plateb školného v mateřské škole

25.03.2020 22:52

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rizikem nákazy Koronavirem – COVID-19, Rada ÚMČ Řečkovice rozhodla s účinností od 16.3.2020 do odvolání o úplném uzavření všech budov mateřských škol, zastavuje se do dovolání i úhrada plateb za předškolní vzdělávání.

Na tuto situaci pamatuje školský zákon ve své prováděcí vyhlášce, kterou je stanoveno, že: "pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty", tj. – podle dnů, kdy byla školka v provozu.

V současné době, kdy již bylo školné na březen uhrazeno, žádné další úhrady neposílejte.

Po otevření školky bude vše řádně vyúčtováno, stávající platby za dny, kdy byla MŠ mimo provoz, budou zahrnuty do dalšího období a o výši dalších úhrad vás budeme včas informovat.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a trpělivosti

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školy

—————

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL !

13.03.2020 12:41

Vážení rodiče, 

bohužel vás musíme informovat, že z rozhodnutí městské části budou v rámci preventivních opatření v souvsilosti se šířením koronaviru dočasně uzavřeny i všechny mateřské školy v městské části Řečkovice a Mokrá hora, s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání.

Od pondělí 16.3. bude tedy uzavřena i naše školka. Pokud budete potřebovat vyřídit žádost o ošetřovné, ve školce vám jej po předchozí telefonické nebo emaiové domluvě potvrdíme - v pondělí a v úterý v době o 9.00 do 12.00 hodin. Formulář na ošetřovné si můžete stáhnout zde.

tel: 549 271 866, email: ms.tumananova@seznam.cz

Znění stanoviska městské části:

Rada městské části na své mimořádné schůzi v pátek 13. března projednala podnět ředitelek mateřských škol. Z pozice zřizovatele mateřských škol vzala Rada na vědomí informaci o výrazném snížení počtu dětí, které školky navštěvují a souhlasila návrhem ředitelů dočasně uzavřít mateřské školy zřizované MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje dětský lékař, ale výhradně škola. Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

Kolektiv MŠ

 
 

—————

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru!

03.03.2020 19:39

Vážení rodiče, 

hlavní a nejdůležitější prevencí proti onemocnění Koronavirem, kterou můžeme v MŠ zabezpečit, je důsledná hygiena zamezující šíření viru. Na všech toaletách máme dezinfekční mýdla a vchodu jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním gelem na ruce. Prosíme rodiče i děti o dodržování důsledné hygieny rukou, vždy po příchodu do MŠ z MHD by si měli vydezinfikovat ruce.    

Jiná opatření zatím nechystáme, ale budeme samozřejmě okamžitě reagovat, pokud se situace změní. Dále žádáme, aby v této době každý, kdo bude pociťovat příznaky respiračního onemocnění (i jen např. rýma či začínající kašel) kontaktoval svého lékaře a pak postupoval podle dohody s ním. Nemá smysl se nyní ptát, kdo trávil prázdniny v lyžařských střediscích v Itálii, je už více než týden po prázdninách, ale děti i rodiče, kteří v těchto oblastech, nebo poblíž, pobývali, prosíme o zvýšenou pozornost a aby při sebemenším náznaku onemocnění nechali rodiče své děti doma, ihned kontaktovali lékaře a řídili se pokyny Ministerstva zdravotnictví. Zároveň žádáme všechny rodiče, aby učitelkám okamžitě sdělili, pokud dítě zůstane doma kvůli respiračnímu onemocnění.

Prosíme rodiče, aby zvážili další cesty do Itálie a do zasažených míst. Nehodláme se nijak podílet na rozdmýchávání nervózní atmosféry, ale ani nechceme situaci podceňovat a věcná opatření jsou v této situaci potřebná.

Děkujeme za součinnost 

Bc.Andrea Momirova, ředitelka MŠ, a kolektiv

 

 

 

—————

Kalednář akcí na druhé pololetí

03.02.2020 20:06

I ve druhém pololetí školního roku máme pro děti naplánovanou spoustu zajímavých akcí.

Prohlédněte si aktualizovaný kalendář www.mstumananova.cz/kalendar/

a sledujte nástěnky ve školce pro aktuální informace.

—————