Aktuality

Aktuálně k provozu MŠ

07.04.2020 05:55

 

Vážení rodiče,

od uzavření MŠ pracujeme na celkové desinfekci všech prostor, především tříd a jejich heren a ložnic, na celkovém úklidu a výzdobách, přípravě pomůcek pro děti a dalším plánování vzdělávání. Inovujeme IT techologie i připojení, pracujeme na zahradě MŠ tak, aby zde děti co nejlépe využily svůj čas pod širým nebem.

Prázdninový provoz 

Co se týče prázdninového provozu, vše zůstává u nás při starém (MŠ bude po několika letech uzavřena a čas bude využitý k dokončení revitalizace zahrady a herních prvků a také na práci při zařizování environmentální polytechnické dílny v suterénu MŠ). Prázdninový provoz na ostatních MŠ naší městské čtvrti byl naplánován tak, aby pokryl celou dobu prázdnin (nicméně vzhledem k současné situaci nic není zatím zcela jisté). Přihlašování na prázdniny, které mělo probíhat touto dobou je prozatím pozastaveno. Doporučujeme sledovat stránky příslušných MŠ, v případě nových informací Vás budeme co nejdříve také informovat. S ostatními p. ředitelkami jsme ve spojení a v dohodě, že vše proběhne jednotně a korektně ke všem zúčastněným stranám.

Plánované akce MŠ 

S většinou akcí, kterých bývá v tuto roční dobu opravdu nejvíc, se budeme muset letos asi rozloučit. Dubnové vzdělávací programy na farmě, topení Moreny, Knihovnu s „Krtečkem“ i velikonoční sběr vajíček na zahradě už jsme „odpískali“. Co se týká exkurze v čokoládovně Ajala pro školáky, zde se pokusíme posunout termín a uvidíme také jak přeorganizujeme plavání. Velmi doufáme, že se situace přece jen v květnu znormalizuje a tak necháváme prozatím v platnosti Projektový den se ZZS a především koncem května výlet do Permonia. Musím říci, že Zahradní slavnost v červnu spojenou s loučením se školáky a Den dětí, bych rušila jen velmi nerada :(.

Ošetřovné 

Na stránkách školky je stále k dispozici formulář pro ošetřovné k volnému stažení, zde. Potvrzení ze strany MŠ si domlouvejte prosím na emailu: ms.tumananova@seznam.cz.

Celý kolektiv Mateřské školy Paraplíčko Vám přeje hodně zdraví i trpělivosti v této nelehké době a těšíme se na chvíli, kdy naše školka bude opět plná smíchu Vašich dětí. 

Bc. Andrea Momirová, ředitelka školky

—————

Zápis do MŠ

07.04.2020 05:50

 

Od 1. 4. do 30. 4. 2020 se vydávají přihlášky k zápisu do mateřských škol. Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde také najdete nejdůležitější informace. Přihlášku je také možné je vyplnit a vytisknout v mateřské škole ve středu 15. 4. 2020 od 10:00 do 16:00 hodin (s sebou potřebujete kartičku pojištěnce dítěte). Tuto možnost ale využijte prosím jen opravdu v nejnutnějším případě, zároveň upozorňujeme na zákaz přítomnosti dítěte u zápisu. 

Sběr přihlášek v MŠ proběhne v: 

pondělí 4. 5. 2020 od 8:00 – 12:00hod

úterý 5. 5. 2020 od. 13:00 – 16:00hod.

Budete potřebovat: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, OP pro ověření trvalého bydliště a nebo jiný doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud je jiné než u zákonného zástupce. Vyplněné přihlášky se budou odevzdávat ve výše uvedeném termínu paní ředitelce Momirové. Všechny další informace o průběhu přijímacího řízení, budete dostávat průběžně e-mailem. Email je tedy NUTNÉ na přihlášce uvést (zkontrolujte jestli máte vše správně), pro další komunikaci je opravdu nezbytný. 

MŠMT vydalo vzhledem k situaci Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Informace jsou uvedeny i na stránkách www.zapisdoms.cz.  Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Změna se týká povinnosti doložení řádného očkování dítěte. V současné situaci není vyžadováno potvrzení lékaře. Je nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce o očkování + kopie očkovacího průkazu, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí MŠMT doporučuje opět formou čestného prohlášení zákonných zástupců. Formulář čestného prohlášení o trvalém bydlišti ke stažení zde.

 

Den otevřených dveří, aby jste si mohli školku prohlédnout, bylo nutné vzhledem k situaci zrušit bez náhrady.

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školky

—————

Pozastavení plateb stravného

02.04.2020 20:15

 

Vážení rodiče,

také školní jídelna Novoměstská zajišťující obědy a svačiny v naší mateřské škole doporučuje vzhledem k situaci pozastavit trvalé příkazy na platby stravného. 

V případě, že tak neučiníte, proběhne vyúčtování a přeplatek vám bude vrácen na účet na konci roku/během letních prázdnin jako obvykle.

Pokud by se do konce roku školy, školky přece jen otevřely, budete samozřejmě o potřebných platbách informováni.

Děkujeme a přejeme všechno dobré a pevné zdraví

 

—————

Pozastavení plateb školného v mateřské škole

25.03.2020 22:52

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rizikem nákazy Koronavirem – COVID-19, Rada ÚMČ Řečkovice rozhodla s účinností od 16.3.2020 do odvolání o úplném uzavření všech budov mateřských škol, zastavuje se do dovolání i úhrada plateb za předškolní vzdělávání.

Na tuto situaci pamatuje školský zákon ve své prováděcí vyhlášce, kterou je stanoveno, že: "pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty", tj. – podle dnů, kdy byla školka v provozu.

V současné době, kdy již bylo školné na březen uhrazeno, žádné další úhrady neposílejte.

Po otevření školky bude vše řádně vyúčtováno, stávající platby za dny, kdy byla MŠ mimo provoz, budou zahrnuty do dalšího období a o výši dalších úhrad vás budeme včas informovat.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a trpělivosti

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školy

—————

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL !

13.03.2020 12:41

Vážení rodiče, 

bohužel vás musíme informovat, že z rozhodnutí městské části budou v rámci preventivních opatření v souvsilosti se šířením koronaviru dočasně uzavřeny i všechny mateřské školy v městské části Řečkovice a Mokrá hora, s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání.

Od pondělí 16.3. bude tedy uzavřena i naše školka. Pokud budete potřebovat vyřídit žádost o ošetřovné, ve školce vám jej po předchozí telefonické nebo emaiové domluvě potvrdíme - v pondělí a v úterý v době o 9.00 do 12.00 hodin. Formulář na ošetřovné si můžete stáhnout zde.

tel: 549 271 866, email: ms.tumananova@seznam.cz

Znění stanoviska městské části:

Rada městské části na své mimořádné schůzi v pátek 13. března projednala podnět ředitelek mateřských škol. Z pozice zřizovatele mateřských škol vzala Rada na vědomí informaci o výrazném snížení počtu dětí, které školky navštěvují a souhlasila návrhem ředitelů dočasně uzavřít mateřské školy zřizované MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje dětský lékař, ale výhradně škola. Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

Kolektiv MŠ

 
 

—————

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru!

03.03.2020 19:39

Vážení rodiče, 

hlavní a nejdůležitější prevencí proti onemocnění Koronavirem, kterou můžeme v MŠ zabezpečit, je důsledná hygiena zamezující šíření viru. Na všech toaletách máme dezinfekční mýdla a vchodu jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním gelem na ruce. Prosíme rodiče i děti o dodržování důsledné hygieny rukou, vždy po příchodu do MŠ z MHD by si měli vydezinfikovat ruce.    

Jiná opatření zatím nechystáme, ale budeme samozřejmě okamžitě reagovat, pokud se situace změní. Dále žádáme, aby v této době každý, kdo bude pociťovat příznaky respiračního onemocnění (i jen např. rýma či začínající kašel) kontaktoval svého lékaře a pak postupoval podle dohody s ním. Nemá smysl se nyní ptát, kdo trávil prázdniny v lyžařských střediscích v Itálii, je už více než týden po prázdninách, ale děti i rodiče, kteří v těchto oblastech, nebo poblíž, pobývali, prosíme o zvýšenou pozornost a aby při sebemenším náznaku onemocnění nechali rodiče své děti doma, ihned kontaktovali lékaře a řídili se pokyny Ministerstva zdravotnictví. Zároveň žádáme všechny rodiče, aby učitelkám okamžitě sdělili, pokud dítě zůstane doma kvůli respiračnímu onemocnění.

Prosíme rodiče, aby zvážili další cesty do Itálie a do zasažených míst. Nehodláme se nijak podílet na rozdmýchávání nervózní atmosféry, ale ani nechceme situaci podceňovat a věcná opatření jsou v této situaci potřebná.

Děkujeme za součinnost 

Bc.Andrea Momirova, ředitelka MŠ, a kolektiv

 

 

 

—————

Kalednář akcí na druhé pololetí

03.02.2020 20:06

I ve druhém pololetí školního roku máme pro děti naplánovanou spoustu zajímavých akcí.

Prohlédněte si aktualizovaný kalendář www.mstumananova.cz/kalendar/

a sledujte nástěnky ve školce pro aktuální informace.

—————

Krásné vánoce a šťastný nový rok!

24.12.2019 10:02

Přejeme všem dětem a rodičům krásné a radostné vánoce, a do nového roku hodně zdraví, lásky a štěstí. Ať je veselý!

Těšíme se na Vás opět po vánočních prázdninách v pondělí 6. ledna 2020.

Kolektiv školky Paraplíčko

—————

Vánoční vystoupení dětí a tvoření s rodiči

04.12.2019 19:29

 

Srdečně zveme všechny rodiče na vánoční setkání v naší školce, které se uskuteční ve středu 11.12.2019 od 16.00 hodin.

Děti si pro vás připravily krátké vánoční vystoupení, následovat pak bude společné tvoření.

Vánoční dobroty jsou vítány!

Těšíme se na Vás

 

—————

Vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu v Řečkovicích - pondělí 2.12.

28.11.2019 19:30

V pondělí 2.12. v 16.00 se koná rozsvěcení vánočního stromu v Řečkovicích, za kostelem na Palackého náměstí. Součástí je i vystoupení dětí z mateřských škol, naše školka se jako tradičně zůčastní také, s vystoupením vybraných - starších dětí z obou tříd (přesný seznam na nástěnkách školky).

S vystupujícími dětmi pojedeme přímo ze školky v 15.30 autobusem. Pokud některé z vystupujících dětí půjde domů po obědě, prosíme, aby je rodiče přivedli ke kostelu v Řečkovicích a předali paní učitelce nejpozději v 15.40.

UPOZORNĚNÍ!

Provoz školky bude v tento den pouze do 15.30 hod. Jestliže si děti nestihnete do této hodiny vyzvednout ve školce, vezeme je s sebou ke kostelu a prosíme, abyste si je tam vyzvedli do 16.00.

Na rozsvěcení stromu jsou samozřejmě zvány všechny děti i rodiče! Těšíme se na setkání!

—————