Prázdninový provoz

Naše škola má provoz od 7:00 do 16:30 hod.
Školné na prázdniny 290,- Kč je splatné v hotovosti při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo nejpozději 1.7.2016.
Stravné a informace o platbě dostanete od paní vedoucí školní kuchyně ZŠ Novoměstské na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli na přihlášce.
Peníze za stravné se nevrací, objednaná strava bude v případě nemoci dítěte k vyzvednutí v MŠ.
Platba stravného musí být na účtu kuchyně nejpozději do 24.6.2016!
Přejeme Vašim dětem příjemný prázdninový pobyt v naší mateřské škole.

 

INFORMACE PRO RODIČE z jiných MŠ:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v MŠ Brno, Tumaňanova 59 v době od 1. 7. do 15. 7. 2016

1/ Pokud chtějí rodiče využít možnosti dát dítě o prázdninách do naší mateřské školy, vyplní žádost, která je k dispozici v kmenové mateřské škole, kam dítě dochází.

Řádně vyplněnou žádost a aktualizovanou kopii Evidenčního listu dítěte z kmenové školy přineste osobně do MŠ Tumaňanova 59.
Na jednom z dokumentu musí být potvrzení lékaře!!                                                                       

2/ Termín přijímání žádostí: pondělí 23. 5. 2016, v době 8. 00 - 16.30.

Počet přijatých dětí závisí na počtu neobsazených míst v jednotlivých třídách v době prázdnin, podepsaných rodiči do 31. 5. 2016. Do kapacity MŠ. Pokud se místo uvolní v pozdějším termínu, bude rodič informován.

3/ Vydávání Rozhodnutí bude ve dnech 2. - 3. června 2016, v době 7.00 -16.00. Spolu s Rozhodnutím dostanete pokyny a informace o provozu a platbách.

Kriteria přijetí o prázdninovém provozu:

1/ dítě docházející pravidelně do MŠ Kárníkova, Měřičkova, Novoměstská, a Škrétova
2/ podle pořadí podání žádosti
3/ děti bydlící v městské části Řečkovice a Mokrá Hora
4/ děti z jiných částí

Pokud nebude Vaše dítě přijato z kapacitních důvodů, můžete si zvolit jinou MŠ v Brně, která bude mít provoz. Seznam škol bude zveřejněn od poloviny června na adrese:  www.brno.cz 

Přijatým dětem přejeme příjemný pobyt v naší škole.

Monika Hofírková, ředitelka školy
v Brně dne 25. 4. 2016

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

Provoz naší MŠ je od 7:00 do 16:30 hod.

Platba školného je 290,- Kč splatná v hotovosti v naší MŠ.

Stravné:  děti 3 – 6 let 40,- Kč na den
                děti 7 a více let 43,- Kč na den

Stravu odebíráme ze ZŠ Novoměstská a p. vedoucí pošle všem na uvedenou adresu informace ohledně stravy.
Platby budete posílat na účet přímo ŠJ Novoměstská.
Dítě nelze ze stravy odhlašovat, v případě nemoci dítěte máte možnost oběd vyzvednout v MŠ do jídlonosičů.

Přejeme dětem příjemný pobyt v naší MŠ.

 

Prázdninový provoz MŠ v naší městské části:

1.7. - 15.7. 2016 - MŠ Tumaňanova
18.7. - 29.7. 2016 - MŠ Měříčkova/ https://msmerickova.webnode.cz/
1.8. - 12.8. 2016 - MŠ Škrétova/ https://www.msskretova.cz/
15.8. - 26.8. 2016 - MŠ Novoměstská/ https://www.msnovomestska.cz/

MŠ Kárníkova – zavřeno

Přihlášky na provoz do jednotlivých MŠ si budete moci vyzvednout v naší MŠ v průběhu měsíce května.


Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa