Poděkování rodičům

Třída Kapiček

Děkujeme rodičům za spolupráci s MŠ, zejména pak:

 • panu Dvořákovi za drobné opravy v obou třídách
 • Chladilovým za drobné dárky
 • Hebelkovým  za pomoc na zahradě
 • paní Kolískové za drobné dárky
 • Heikerovým za drobné opravy a papírové ručníky
 • Pavlíkovým za kreslící potřeby a knížku - Paraplíčko
 • Versteeghovým za Lego
 • Šímovým za stavebnice pro děti

Třída Sluníček

Velmi děkujeme za příjemnou spolupráci všem rodičům, kteří se podíleli na radosti dětí z různých hraček, her, stavebnic, kreslícího materiálu a jiných drobných dárků…..

 • rodině Břeňových za barevné kopírování aj.
 • rodině Cahových za ušití polštářků a přípravy záhonků před MŠ
 • panu Cipriánovi  za postavení boudy na hračky na školní zahradě
 • rodině Gerö za přesun písku z pískoviště
 • rodině Herškovičových za  dovoz vánočních stromků
 • rodině Chlupových za kopírování,  pomoc s metodickým a jiným materiálem
 • rodině Thálových za ušití zástěrek a jinou pomoc

Za finanční sponzorské dary:

 • rodičům Olivera Herškoviče
 • rodičům Šimona Gerö

 

V neposlední řadě děkujeme paní Svobodové za vzorné vedení našich internetových stránek.


Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa