Znovuotevření školky - od pondělí 12.4.

08.04.2021 07:10

 

Vážení rodiče,

rádi Vás informujeme, že od pondělí 12.4. budeme mít opět celodenně otevřeno - podle vládního nastavení pro děti-předškoláky + ty, jejichž rodičů se týká níže uvedené v aktuálním mimořádném opatření viz. níže (zaměstnání je nutné doložit).

Před nástupem do MŠ a poté v průběhu docházky bude muset dítě podstoupit PCR nebo Ag test a to každé pondělí a čtvrtek, testy zajistí MŠ a budou je  provádět rodiče. Je třeba tedy počítat s časovou rezervou při příchodu do MŠ na provedení testu - čekáte na výsledky (zatím nevíme, zda se test bude provádět před MŠ nebo dokážeme zajistit jiné prostory (např. sklep apod.))

POZOR! Ti co hodlají od pondělí nastoupit, musí telefonicky nahlásit nástup, kvůli zajištění stravy, a to do pátku do 10hod. dopoledne. Použijte jako vždy školní telefon, číslo: 549 271 866 nebo mobil: 605 878 680.

Na všechny se již moc těšíme, snad se brzy uvidíme i se všemi ostatními

S pozdravem Momirova Andrea a kolektiv MŠ

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

další informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

 

—————

Zpět