Zápis do MŠ

17.04.2020 05:50

 

Od 1. 4. do 30. 4. 2020 se vydávají přihlášky k zápisu do mateřských škol. Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde také najdete nejdůležitější informace. 

Sběr přihlášek v MŠ - aktuální informace (17.4.2020): 

Termíny pro sběr přihlášek zůstavají nezměněny - pondělí 4. 5. a úterý 5. 5. 2020.

Přihlášky je však nutno do MŠ doručit výhradně bezkontaktním způsobem !:

  1. do datové schránky MŠ (každá škola svou datovou schránku má)
  2. e-mailem s uznaným el. podpisem - nelze poslat jen prostý mail bez pospisu
  3. poštou nebo vložením do poštovní schránky MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů potvrdit ze strany zákonného zástupce jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

  • Vyplněná přihláška (nezpomeňte uvést dvoji emailovou adresu; je nezbytná pro veškerou další komunikaci v rámci přijímacího řízení)
  • Rodný list stačí ve formě prosté kopie
  • Místo trvalého pobytu bude u spádového dítěte ověřeno ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel. U nespádových dětí je nutno přiložit čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení o trvalém bydlišti ke stažení zde.
  • Doklad o řádném očkování dítěte - NENAVŠTĚVUJTE osobně s dětmi pediatra, prozatímně pro účely zápisu a správního řízení stačí prostá kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku oš. lékaře dítěte a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci


    Neúplně nebo nesprávně vyplněná přihláška, stejně tak nedoložení potřebných dokladů, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

MŠMT vydalo vzhledem k situaci Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Informace jsou uvedeny i na stránkách www.zapisdoms.cz.  Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 


Den otevřených dveří, aby jste si mohli školku prohlédnout, bylo nutné vzhledem k situaci zrušit bez náhrady.

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školky

—————

Zpět