Školné za červenec, zrušení trvalých příkazů

11.07.2019 12:47

Dovolujeme si připomenout všem rodičům platbu školného za dva týdny provozu školky v měsíci červenci. Pokud jste tak již neučinili, prosíme o zaslání zkráceného školného za měsíc červenec ve výši 308,- Kč na účet školky: 35-1411830257/0100 (jednorázová platba).
Platí pro všechny, kteří platili školné v průběhu školního roku, i když v době letního provozu MŠ nenavštěvují (kromě předškoláků).
V měsíci srpnu se školné neplatí.

Nezapomeňte si také zrušit trvalé příkazy na platbu školného a stravného na dobu prázdnin!
(Od září bude jiná výše plateb, na začátku školního roku budete o všem informováni).

Děkujeme!

—————

Zpět