Pozastavení plateb školného v mateřské škole

25.03.2020 22:52

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rizikem nákazy Koronavirem – COVID-19, Rada ÚMČ Řečkovice rozhodla s účinností od 16.3.2020 do odvolání o úplném uzavření všech budov mateřských škol, zastavuje se do dovolání i úhrada plateb za předškolní vzdělávání.

Na tuto situaci pamatuje školský zákon ve své prováděcí vyhlášce, kterou je stanoveno, že: "pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty", tj. – podle dnů, kdy byla školka v provozu.

V současné době, kdy již bylo školné na březen uhrazeno, žádné další úhrady neposílejte.

Po otevření školky bude vše řádně vyúčtováno, stávající platby za dny, kdy byla MŠ mimo provoz, budou zahrnuty do dalšího období a o výši dalších úhrad vás budeme včas informovat.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a trpělivosti

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školy

—————

Zpět