POKYNY KE KARANTÉNĚ A TESTOVÁNÍ!

30.01.2021 16:26

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice poslala pokyny ke karanténě a testování, kterými jsme povinni se řídit. Prosíme věnujte jim pozornost a dodržte následující postup: 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr
z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez
klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí
po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení
testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří
apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků)
ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou. Mimořádné opatření nepřipouští možnost
volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.


Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
domácí karanténu/izolaci viz:
https://www.szu.cz/…enu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota,
zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky
kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní
stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky,
dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře
např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o
probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický
lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/


Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s
danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se
považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u
aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich.


Děkuji a přeji pevné zdraví

Momirova Andrea

 

—————

Zpět