poděkování rodičům

27.06.2017 14:37
Srdečně děkujeme všem rodičům, kteří nám jakkoliv pomohli v tomto školním roce.
Přejeme také všem rodičům krásné a pohodové prožití léta a dětem nezapomenutelné prázdniny.
Kolektiv MŠ Paraplíčko

—————

Zpět