Naše školka je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

14.01.2019 18:09

MŠ Paraplíčko je jednou ze 137 mateřských škol a dalších organizací zapojených do projektu Stautárního města Brna s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně". Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, současně je jeho klíčovou aktivitou „Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči“. Z projektu jsou financovány mimo jiné například nově vytvořené pozice školních asistentů či řada metodických setkání pro pedagogický personál. Projekt byl schválen MŠMT ČR s dobou trvání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Více informací o projektu https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

—————

Zpět