Nabídka angličtiny

19.09.2017 15:12

V DDM HELCELETKA Řečkovice je možnost výuky angličtiny pro děti z MŠ, a to v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:00. Lektorka by si přihlášené děti vyzvedla v MŠ po 15:00 a rodiče by si je vyzvedli po výuce sami v DDM. 
Cena je 1000,- Kč na pololetí. 
Kdo má zájem, ať se přihlásí na www.helceletka.cz, p. Červinková, tel. 721 079 626, cervinkova@helceletka.czLetáčky jsou k dispozici v chodbě naší MŠ.

—————

Zpět