Informace k platbám a hygienickým potřebám

03.09.2020 19:46

 

Všem rodičům děkujeme za účast na čtvrteční úvodní schůzce. Zde rekapuitulujeme nejdůležitější informace:

ŠKOLNÉ - 770,- Kč měsíčně. Zadejte nejlépe trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci. Číslo účtu 35-1411830257/0100.  Variabilní symbol: 20202021, Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Školné neplatí pouze předškoláci, tj. děti v posledním roce před nástupem do školy.

STRAVNÉ - 800,- Kč měsíčně. Zadejte trvalým příkazem vždy k 15tému dni v měsíci jako zálohu na následující měsíc (tj. 15.9. záloha na říjen, 15.10. na listopad atd.). Číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol pro Vaše dítě je uveden na přihlášce ke stravování. Platbu na září prosím proveďte nyní co nejdříve!

Vyúčtování stravného se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

KULTURNÍ FOND - 700,- Kč/pololetí. Platba se provádí jednorázově na začátku pololetí. Číslo účtu 35- 1411830257/0100. Variabilní symbol 2020, Do zprávy pro příjemce napište prosím: Kulturní fond - jméno dítěte. Na první pololetí prosíme platbu provést do konce měsíce září. Finance z kulturního fondu budou použity na kulturní akce, výtvarné potřeby, drobné dárky pro děti apod.

Mincemi můžete s dětmi průběžně přispívat také do společné pokladničky-prasátka v chodbě školky. Vybrané peníze budou dle celkové výše sumy použity na doplnění výbavy školky. Vítány jsou také sponzorské dary, na které Vám bude samozřejmě vystavena darovací smlouva pro úlevu na daních.

HYGIENICKÉ POTŘEBY - prosíme rodiče, aby na každé pololetí přispěli dodáním balíčku hygienických potřeb na každé dítě:

  • 4x role toaletního papíru
  • 1x balení bílých ubrousků (na svačiny)
  • tekuté mýdlo (může být i ve formě náhradní náplně)
  • 2x balení papírových kapesníčků (v krabičkách)
Děkujeme!
 
 

—————

Zpět