Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky

09.01.2021 08:44

Vážení rodiče předškoláků, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti využít Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky, které budou probíhat od února přímo v naší v MŠ. Níže naleznete podrobnější informace, rozvrh lekcí i seznam letošních předškoláků ze Sluníček i Kapiček.

Pokud budete mít o zapojení do skupinky zájem, prosím hlaste se u paní učitelek, nejpozději do konce ledna!

Komu jsou ESS určeny?

ESS lektor – paní učitelka, kvalifikovaně pracuje s dětmi, které mají problémy např. v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění…to vše za přítomnosti rodiče, který je svému dítěti oporou, ale zároveň může sledovat úroveň práce svého dítěte, jeho nedostatky, ale i pokroky.

ESS byly vytvořeny Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno jako program rozvoje dětí v předškolním věku a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

Cílem skupinové práce s dětmi je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání, systematicky rozvíjet oslabené dílčí funkce, a tím předcházet pozdějšímu možnému vzniku specifických poruch učení ve spolupráci s rodinou. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.

…a jak to bude probíhat?

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Každá lekce trvá ¾ hodiny a je vždy přítomen jeden z rodičů (bez přítomnosti dalších sourozenců!). Spolupráce rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné.

Lekce budou probíhat KAŽDÝ ČTVREK, v době od 15:15 – 16:00hod.

Cena ESS je standartně MŠMT nastavena na 600,-Kč na dítě /10 lekcí.

Co budete potřebovat? Pouze pouzdro do školy vybavené mazacím perem (Pilot), tužkou, gumou a pastelkami. Také chuť pracovat a učit se  :)

Termíny lekcí ESS:

 1.    4.2.2021                                                                                                                   

 2.  11.2.2021

 3.  18.2.2021  (25.2.2021 Jarní prázdniny)

 4.    4.3.2021

 5.  11.3.2021

 6.  18.3.2021

 7.  25.3.2021  ( 1.4.2021 Velikonoční prázdniny)

 8.    8.4.2021

 9.  15.4.2021

10. 22.4.2021

 

Seznam předškoláků:

Damien                                 Gabča                                   Teo

Matyáš                                 Vojta

Sofie                                      Marek

Eliška                                     Hanka

Amálka                                 Patrik

 

—————

Zpět