Náš tým


třída Sluníček:

paní učitelka Petra Menšíková

paní ředitelka Mgr. Andrea Momirová


třída Kapiček:

paní učitelka Dana Smažinková

paní učitelka Bc. Renata Vendolská

 

provozní zaměstnanci:

paní Jana Váňová a paní Alena Šustrová