Informace pro rodiče

Informace ke školnímu roku 2017/2018

Adresa:

Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59, 621 00 Brno

ředitelka: Monika Hofírková

tel: 549 271 866, 605 878 680

ms.tumananova@seznam.cz

www.mstumananova.cz

 
Školné pro rok 2017/ 2018

Školné na tento školní rok činí 607,- Kč měsíčně. Školné posílejte vždy k 15tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 35-1411830257/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo dítěte, které mu bylo přiřazeno, a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Kulturní fond

Částka 600,- Kč / pololetí bude použita na kulturní akce (divadla, výstavy apod.), balíčky k Mikuláši, drobné dárečky k Vánocům, balíčky k Velikonocům, dárky předškolákům apod. Část financí bude použita na výtvarné potřeby a na keramiku (glazury, hlína, výpal).

platba pro I. pololetí: splatná do konce září 2017

platba pro II. pololetí: splatná do konce února 2018

číslo účtu: 35-1411830257/0100, do zprávy pro příjemce uveďte "KULTURNI FOND" a jméno dítěte.

Strava

Stravu zajišťuje kuchyně ZŠ Novoměstská. Záloha na stravné na měsíc činí 750,- Kč (celodenní strava: děti 3-6 let: 40,- Kč, děti 7 a více letí: 43,- Kč).
Obě skupiny dětí získají:
- přesnídávku 
- oběd              
- svačinku     

Zálohu na stravné posílejte vždy k 20tému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem, na číslo účtu 44930621/0100. Variabilní symbol má každé dítě přiděleno na Přihlášce ke stravování.

Vyúčtování se provádí jednou za rok a to k 30.6. Přeplatky jsou na začátku července převedeny zpět na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

Jakékoliv informace ke stravnému: ZŠ Novoměstská 21, Brno, tel. 541 225 349, e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz, stravovací referent: Flenderová Eva, vedoucí školní kuchyně: Kosová Věra

 

Co budou děti ve školce potřebovat

Do třídy:

 • hrací kalhoty do gumy, nejlépe s kapsou
 • tričko s krátkým (dlouhým – ne převislým) rukávem, nejlépe bez knoflíků
 • bačkorky – ne pantofle !!!

Na spaní:

 • pyžamo, košilka, malá plyšová hračka

Dále:

 • podepsaný kartáček na zuby
 • podepsaný plastový hrneček s ouškem

Na pobyt venku:

 • teplákovou soupravu (v zimě oteplovačky)
 • vhodnou obuv dle počasí (gumáky), ne crocsky !!!
 • pláštěnku
 • dle počasí vhodnou pokrývku hlavy
 • v zimě rukavice

! Všechny věci musí být podepsané !

 

Hygienické potřeby

na začátku a v pololetí školního roku 2017/18 prosíme přineste:
1 zubní pastu
1 tekuté mýdlo
1 ubrousky
2 box s papírovými kapesníčky
4 roličky toaletního papíru

Děkujeme.

Příchod a odchod

Příchod do MŠ: 7:00 - 8:30 hod. (pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost).
Odchod z MŠ: po obědě - 12:30 - 12:45 hod., odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou.

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění.

Omlouvání dětí
Stravování:

Při náhlém onemocnění můžete dítě odhlásit ze stravování na tel.č. 549 271 866 nebo 605 878 680 (také SMS zprávou) nejpozději do 10:00 hod. aktuálního dne. Strava se vydává pouze první den nepřítomnosti v době od 12:00 - 12:30 hod. pouze do jídlonosičů.

Ve třídě:

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ. Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

Sponzorské dary
Rodičům, kteří by mohli poskytnout sponzorský dar na pomůcky, dovybavení tříd a zahrady, bude vystavena darovací smlouva.

Předem děkujeme za pomoc.

Novinky z webových stránek
Pokud chcete dostávat informace o dění ve školce e-mailem, napište prosím na adresu admin@mstumananova.cz (do předmětu uveďte Novinky), nebo sdělte svoji e-mailovou adresu ředitelce školky.


Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa