Aktuality

Znovuotevření školky - od pondělí 15.2.!

10.02.2021 14:18

Vážení rodiče,

rádi oznamujeme, že podle domluvy s Krajskou hygienickou stanicí, můžeme od pondělí 15.2. opět otevřít naši školku.

Pro vstup do budovy platí nová bezpečnostní pravidla proti nákaze

Děti budou ráno při příchodu od 7:00 do 8:30hod předávány ve vchodových dveří do MŠ. Personál, který k tomu bude určen, dohlédne na převlékání dětí a předá je do tříd. Tomuto dozoru předávejte i jakékoli další věci (např. pyžama, náhradní oblečení apod.). 

Také ráno při příchodu nahlásíte, kdy si budete ten den své dítě vyzvedávat a to v předem určených čtyřech časových intervalech : v 15:00hod, v 15:30hod, v 16:00hod a v 16:30hod nejpozději. Tento čas si pečlivě rozvažte, děti  se budou na tento čas oblékat, aby na Vás zbytečně nečekaly oblečené na chodbě MŠ. Po dobu tohoto opatření nebudou čipy pro vstup aktivní, je nutno zvonit!!!

Váš nástup do MŠ bereme z hlediska přihlašování stravy jako automatický, proto pokud nehodláte z jakýchkoli důvodů nastoupit hned v pondělí, ODHLAŠTE své dítě ze stravy na tel. čísle: 605 878 680 buď zavoláním nebo SMS zprávou  do pátku 12.2. 2021 do 11:00 hod.

Těšíme se na Vás

Momirova Andrea a kolektiv MŠ

 

—————

POKYNY KE KARANTÉNĚ A TESTOVÁNÍ!

30.01.2021 16:26

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice poslala pokyny ke karanténě a testování, kterými jsme povinni se řídit. Prosíme věnujte jim pozornost a dodržte následující postup: 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr
z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez
klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí
po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení
testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří
apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků)
ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou. Mimořádné opatření nepřipouští možnost
volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.


Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
domácí karanténu/izolaci viz:
https://www.szu.cz/…enu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota,
zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky
kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní
stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky,
dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře
např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o
probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický
lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/


Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s
danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se
považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u
aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich.


Děkuji a přeji pevné zdraví

Momirova Andrea

 

—————

Uzavření školky od pondělí 1.2.2021 - karanténa!

29.01.2021 13:54

 

Dle dnešního verdiktu Krajské hygienické stanice jsme kvůli výskytu Covid-19 bohužel nuceni uzavřít na 14 dní celou školku a děti by měli nastoupit 14ti-denní karanténu. Krajská hygienická stanice bude kontaktovat rodiče dětí třídy Kapiček i Sluníček s dalšími pokyny.

Od pondělí 1. 2. 2021 bude tedy školka zatím na dobu 14 dní zavřená, školné za toto období vám bude vráceno.

Přejeme všem především pevné zdraví a o dalším vývoji, pokynech vás budeme informovat.

Andrea Momirová a kolektiv školky

 

—————

Karanténa třídy Kapiček!

28.01.2021 17:51

Vážení rodiče,

z rozhodnutí KHS uzavíráme prozatím na 14 dní třídu Kapiček do karantény...tentokrát z provozně-personálních důvodů. 

Znamená to, že děti ve třídě Kapiček a vlastně i Sluníček přišly do přímého kontaktu s Covidem 19. Je nyní na vašem rozhodnutí, zda si svoje dítě necháte doma nebo ne. Prosíme o vaše rozhodnutí -  kdo si nechá dítě doma a kdo bude nadále do školky chodit - samozřejmě do třídy Sluníček, Kapičky budou od pondělí na 14 dní uzavřeny. Otevřena bude jen jedna třída. 

Dětem, které zůstanou dobrovolně 14 dní doma se bude vracet za těchto 14 dní školné. 

Přejeme všem, ať jsou v pořádku a vydrží jim zdraví. 

Momirova Andrea, ředitelka a kolektiv MŠ

Případné dotazy na tel. školky, nebo emailu ms.tumananova@seznam.cz

 

—————