Aktuality

Úterý 7. 5. od 16.00 vystoupení ke Dni matek v MŠ

05.05.2019 19:08

Srdečně zveme nejen maminky, ale všechny rodiče, na odpolední program ke Dni matek v úterý 7. 5. od 16.00 v naší mateřské školce. Děti pro vás mají připravené krátké vystoupení a následovat bude společné tvoření. Těšíme se na setkání

—————

DNES ve středu 24.4. ODPADÁ KROUŽEK KERAMIKY!

24.04.2019 08:34

Ve středu 24.4. odpadá kroužek Keramiky - od 16.00 ve školce proběhne přednáška Kdy k logopedovi?, na kterou jste srdečně zváni!

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou

—————

PŘEDNÁŠKA V MŠ - ŠKOLNÍ ZRALOST, 11.6.

22.03.2019 16:00

Přeběžně již zveme také na přednášku na téma školní zralosti, které se uskuteční 11. června.

3. přednáška

Téma:   ŠKOLNÍ ZRALOST

Termín: 11.6. 2019 (úterý) od 15.30 hod.

Místo konání: MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59

Přednášející: Mgr. Šárka Pantůčková

—————

PŘEDNÁŠKA V MŠ - KDY K LOGOPEDOVI, středa 24. 4.!

22.03.2019 15:49

Srdečně zveme na přednášku, či spíše přátelské setkání s rodiči nad tématem logopedie, kdy bude prostor i pro diskuzi a dotazy.

2. přednáška

Tema: KDY K LOGOPEDOVI

Termín: 24. 4. 2019 (středa) v 16:00 hod.

Místo konání: MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59

Přednášející: PhDr. Petr Staníček (primář a klinický logoped ze Soukromé kliniky LOGO s.r.o.)

Těšíme se na setkání!

POZVÁNKA ZDE

 

—————

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE v naší MŠ - První již 1.dubna!

22.03.2019 15:43

Zveme všechny rodiče na sérii přednášek, které se uskuteční přímo v naší Mateřské škole. Budou se týkat témat rozvoje dítěte, školní zralosti i logopedie.

1. přednáška

Téma:   JAK MOHOU RODIČE ROZVÍJET IQ DÍTĚTE - VLIV RODINY

Termín: 1.4. 2019 (pondělí) od 15.30 hod.

Místo konání: MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59

Přednášející: Mgr. Šárka Pantůčková

Těšíme se na setkání!

—————

UPOZORNĚNÍ! - v naší školce se vyskytla střevní infekce!

22.03.2019 15:22

! Upozorňujeme všechny rodiče, že se v naší školce vyskytla střevní infekce - Campylobacter. Inkubační doba je 2-4 dny.

Dbejte prosím zvýšené hygieny a při výskytu střevních potíží neprodleně navštivte lékaře.

O případném onemocnění nás prosím informujte!

- informovat MŠ v těchto případech je dáno zákonem a nedodržení Informační povinnosti je právně postižitelné. Jde však především o zdraví dětí a zamezení zbytečnému šíření infekce.

Děkujeme za pochopení a součinnost

 

—————

Výskyt neštovic

23.01.2019 18:25

Upozorňujeme všechny rodiče, že se v MŠ vyskytly neštovice. Sledujte proto u svých dětí případné příznaky.

—————

Platba příspěvku do kulturního fondu na 2.pololetí

23.01.2019 18:22

Prosíme rodiče, aby platbu do kulturního fondu na 2. pololetí ve výši 600 Kč uhradili na hlavní účet MŠ do konce února 2019.

Číslo účtu: 35-1411830257/0100

Variabilní symbol: 2018

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Kulturní fond (KF)/ jméno dítěte

Děkujeme

—————

Docházka dětí v době jarních prázdnin 11. - 15. 2. 2019

14.01.2019 18:47

Vážení rodiče,

prosím nahlaste paním učitelkám ve třídě, zda vaše dítě bude do školky docházet v době jarních prázdnin, které budou v týdnu od 11. do 15. února. Informaci o počtu dětí potřebujeme pro jídelnu ZŠ Novoměstská kvůli objednávce obědů na daný týden. Děkujeme.

—————

Naše školka je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

14.01.2019 18:09

MŠ Paraplíčko je jednou ze 137 mateřských škol a dalších organizací zapojených do projektu Stautárního města Brna s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně". Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, současně je jeho klíčovou aktivitou „Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči“. Z projektu jsou financovány mimo jiné například nově vytvořené pozice školních asistentů či řada metodických setkání pro pedagogický personál. Projekt byl schválen MŠMT ČR s dobou trvání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Více informací o projektu https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

—————