Aktuality

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE v naší MŠ - První již 1.dubna!

22.03.2019 15:43

Zveme všechny rodiče na sérii přednášek, které se uskuteční přímo v naší Mateřské škole. Budou se týkat témat rozvoje dítěte, školní zralosti i logopedie.

1. přednáška

Téma:   JAK MOHOU RODIČE ROZVÍJET IQ DÍTĚTE - VLIV RODINY

Termín: 1.4. 2019 (pondělí) od 15.30 hod.

Místo konání: MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59

Přednášející: Mgr. Šárka Pantůčková

Těšíme se na setkání!

—————

UPOZORNĚNÍ! - v naší školce se vyskytla střevní infekce!

22.03.2019 15:22

! Upozorňujeme všechny rodiče, že se v naší školce vyskytla střevní infekce - Campylobacter. Inkubační doba je 2-4 dny.

Dbejte prosím zvýšené hygieny a při výskytu střevních potíží neprodleně navštivte lékaře.

O případném onemocnění nás prosím informujte!

- informovat MŠ v těchto případech je dáno zákonem a nedodržení Informační povinnosti je právně postižitelné. Jde však především o zdraví dětí a zamezení zbytečnému šíření infekce.

Děkujeme za pochopení a součinnost

 

—————

Výskyt neštovic

23.01.2019 18:25

Upozorňujeme všechny rodiče, že se v MŠ vyskytly neštovice. Sledujte proto u svých dětí případné příznaky.

—————

Platba příspěvku do kulturního fondu na 2.pololetí

23.01.2019 18:22

Prosíme rodiče, aby platbu do kulturního fondu na 2. pololetí ve výši 600 Kč uhradili na hlavní účet MŠ do konce února 2019.

Číslo účtu: 35-1411830257/0100

Variabilní symbol: 2018

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Kulturní fond (KF)/ jméno dítěte

Děkujeme

—————

Docházka dětí v době jarních prázdnin 11. - 15. 2. 2019

14.01.2019 18:47

Vážení rodiče,

prosím nahlaste paním učitelkám ve třídě, zda vaše dítě bude do školky docházet v době jarních prázdnin, které budou v týdnu od 11. do 15. února. Informaci o počtu dětí potřebujeme pro jídelnu ZŠ Novoměstská kvůli objednávce obědů na daný týden. Děkujeme.

—————

Naše školka je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

14.01.2019 18:09

MŠ Paraplíčko je jednou ze 137 mateřských škol a dalších organizací zapojených do projektu Stautárního města Brna s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně". Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, současně je jeho klíčovou aktivitou „Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči“. Z projektu jsou financovány mimo jiné například nově vytvořené pozice školních asistentů či řada metodických setkání pro pedagogický personál. Projekt byl schválen MŠMT ČR s dobou trvání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Více informací o projektu https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

—————

Přejeme všem krásné vánoce!

19.12.2018 22:45

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a radostné vánoční svátky a do nového roku především hodně zdraví, pohody a spokojenosti!

Dětem přejeme pěkné vánoční prázdniny a budeme se na vás ve školce těšit opět od čtvrtka 3. 1. 2019, kdy začíná provoz školky.

Prosíme rodiče, kteří budou chtít své děti ještě na čtvrtek 3.1. a pátek 4. 1. odhlásit z obědů, aby tak učinili nejpozději do pátku 21.12.!

—————

Oznámení rodičům

17.12.2018 22:28

Vážení rodiče,

jak již mnozí víte, s koncem tohoto roku odcházím z naší mateřské školky a post ředitelky s platností od 1. ledna 2019 předávám nové paní ředitelce. Na podzim proběhl na místo ředitelky konkurz a novou paní ředitelkou byla jmenována paní Mgr. Andrea Momirová. Ve školce učí a stará se o děti již od září, ve třídě Sluníček, takže jste již měli možnost ji potkat a poznat. Věřím, že naši mateřskou školku povede dobře a přeji jí mnoho úspěchů a také spokojené a usměvavé děti a rodiče.

Současně bylo také potřeba zajistit posilu do třídy Kapiček, a to po dobu, než se po operaci a rekonvalescenci vrátí paní učitelka Zábranská. Od 1. ledna tedy bude v Kapičkách na zástupu paní učitelka, dnes již v důchodě, Marie Mitvalská.

Moc bych chtěla poděkovat všem rodičům za krásnou květinu, přání a dárky, které jsem od vás dostala na vánočním setkání. Vážím si toho, a přeji vám rodičům a vašim dětem krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, spokojenosti a úsměvů na tváři.

Ze srdce 

Monika Hofírková

—————

Zpívání před Betlémem ve Vránově mlýně

13.12.2018 22:35

Vážení a milí, srdečně zveme na tradiční zpívání před Betlémem do areálu sochařského atelieru Vránův mlýn v sobotu 15.prosince 2018 v 15 hodin.

Patrik Vlček

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739838423045840&set=a.102952523401103&type=3&theater

Zpíváni před Betlémem  je součástí dlouhodobého festivalu, který právě začíná.  :-) 

Během tohoto festivalu si mimo jiné připomeneme i čtyřleté výročí  Pomníku Smíření za Vránovým mlýnem:

https://www.vlckovi.cz/foto/720-111-pred-pomnikem-smireni

https://www.vlckovi.cz/galerie/111-sit-durat-regnum-zprava-o-slavnosti

www.sophie-hohenberg-czech-rep.eu

www.vlckovi.cz

 

 

—————

Vánoční tvoření a setkání s rodiči - již tento čtvrtek!

11.12.2018 19:33

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na společné vánoční tvoření a setkání, které se koná ve školce tento čtvrtek 13.12. od 16.30 hod. Předvánoční náladu si můžeme navodit i ochutnávkou cukroví či jiných dobrot, budeme rádi pokud dle možností přinesete. Těšíme se na vás!

—————


Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa