Aktuality

Zápis do MŠ

17.04.2020 05:50

 

Od 1. 4. do 30. 4. 2020 se vydávají přihlášky k zápisu do mateřských škol. Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde také najdete nejdůležitější informace. 

Sběr přihlášek v MŠ - aktuální informace (17.4.2020): 

Termíny pro sběr přihlášek zůstavají nezměněny - pondělí 4. 5. a úterý 5. 5. 2020.

Přihlášky je však nutno do MŠ doručit výhradně bezkontaktním způsobem !:

  1. do datové schránky MŠ (každá škola svou datovou schránku má)
  2. e-mailem s uznaným el. podpisem - nelze poslat jen prostý mail bez pospisu
  3. poštou nebo vložením do poštovní schránky MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů potvrdit ze strany zákonného zástupce jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

  • Vyplněná přihláška (nezpomeňte uvést dvoji emailovou adresu; je nezbytná pro veškerou další komunikaci v rámci přijímacího řízení)
  • Rodný list stačí ve formě prosté kopie
  • Místo trvalého pobytu bude u spádového dítěte ověřeno ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel. U nespádových dětí je nutno přiložit čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení o trvalém bydlišti ke stažení zde.
  • Doklad o řádném očkování dítěte - NENAVŠTĚVUJTE osobně s dětmi pediatra, prozatímně pro účely zápisu a správního řízení stačí prostá kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku oš. lékaře dítěte a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci


    Neúplně nebo nesprávně vyplněná přihláška, stejně tak nedoložení potřebných dokladů, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

MŠMT vydalo vzhledem k situaci Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Informace jsou uvedeny i na stránkách www.zapisdoms.cz.  Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 


Den otevřených dveří, aby jste si mohli školku prohlédnout, bylo nutné vzhledem k situaci zrušit bez náhrady.

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školky

—————

Aktuálně k provozu MŠ

07.04.2020 05:55

 

Vážení rodiče,

od uzavření MŠ pracujeme na celkové desinfekci všech prostor, především tříd a jejich heren a ložnic, na celkovém úklidu a výzdobách, přípravě pomůcek pro děti a dalším plánování vzdělávání. Inovujeme IT techologie i připojení, pracujeme na zahradě MŠ tak, aby zde děti co nejlépe využily svůj čas pod širým nebem.

Prázdninový provoz 

Co se týče prázdninového provozu, vše zůstává u nás při starém (MŠ bude po několika letech uzavřena a čas bude využitý k dokončení revitalizace zahrady a herních prvků a také na práci při zařizování environmentální polytechnické dílny v suterénu MŠ). Prázdninový provoz na ostatních MŠ naší městské čtvrti byl naplánován tak, aby pokryl celou dobu prázdnin (nicméně vzhledem k současné situaci nic není zatím zcela jisté). Přihlašování na prázdniny, které mělo probíhat touto dobou je prozatím pozastaveno. Doporučujeme sledovat stránky příslušných MŠ, v případě nových informací Vás budeme co nejdříve také informovat. S ostatními p. ředitelkami jsme ve spojení a v dohodě, že vše proběhne jednotně a korektně ke všem zúčastněným stranám.

Plánované akce MŠ 

S většinou akcí, kterých bývá v tuto roční dobu opravdu nejvíc, se budeme muset letos asi rozloučit. Dubnové vzdělávací programy na farmě, topení Moreny, Knihovnu s „Krtečkem“ i velikonoční sběr vajíček na zahradě už jsme „odpískali“. Co se týká exkurze v čokoládovně Ajala pro školáky, zde se pokusíme posunout termín a uvidíme také jak přeorganizujeme plavání. Velmi doufáme, že se situace přece jen v květnu znormalizuje a tak necháváme prozatím v platnosti Projektový den se ZZS a především koncem května výlet do Permonia. Musím říci, že Zahradní slavnost v červnu spojenou s loučením se školáky a Den dětí, bych rušila jen velmi nerada :(.

Ošetřovné 

Na stránkách školky je stále k dispozici formulář pro ošetřovné k volnému stažení, zde. Potvrzení ze strany MŠ si domlouvejte prosím na emailu: ms.tumananova@seznam.cz.

Celý kolektiv Mateřské školy Paraplíčko Vám přeje hodně zdraví i trpělivosti v této nelehké době a těšíme se na chvíli, kdy naše školka bude opět plná smíchu Vašich dětí. 

Bc. Andrea Momirová, ředitelka školky

—————

Pozastavení plateb stravného

02.04.2020 20:15

 

Vážení rodiče,

také školní jídelna Novoměstská zajišťující obědy a svačiny v naší mateřské škole doporučuje vzhledem k situaci pozastavit trvalé příkazy na platby stravného. 

V případě, že tak neučiníte, proběhne vyúčtování a přeplatek vám bude vrácen na účet na konci roku/během letních prázdnin jako obvykle.

Pokud by se do konce roku školy, školky přece jen otevřely, budete samozřejmě o potřebných platbách informováni.

Děkujeme a přejeme všechno dobré a pevné zdraví

 

—————

Pozastavení plateb školného v mateřské škole

25.03.2020 22:52

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rizikem nákazy Koronavirem – COVID-19, Rada ÚMČ Řečkovice rozhodla s účinností od 16.3.2020 do odvolání o úplném uzavření všech budov mateřských škol, zastavuje se do dovolání i úhrada plateb za předškolní vzdělávání.

Na tuto situaci pamatuje školský zákon ve své prováděcí vyhlášce, kterou je stanoveno, že: "pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty", tj. – podle dnů, kdy byla školka v provozu.

V současné době, kdy již bylo školné na březen uhrazeno, žádné další úhrady neposílejte.

Po otevření školky bude vše řádně vyúčtováno, stávající platby za dny, kdy byla MŠ mimo provoz, budou zahrnuty do dalšího období a o výši dalších úhrad vás budeme včas informovat.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a trpělivosti

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školy

—————