Aktuality

Oční vyšetření přihlášených dětí

12.10.2016 09:45

Screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí proběhne ve středu 12.10.2016 v 9:45.
Rodiče zapsaných dětí donesou na toto vyšetření částku 200,- Kč.
Mgr. Alena Jeřábková, ortooptista

—————

Brigáda rodičů na zahradě

26.09.2016 13:48

Prosíme rodiče, kteří by se chtěli přidat a pomoci s různými pracemi na školní zahradě
v sobotu 1.10.2016 od 9:00 hodin,
aby se zapsali na nástěnku u vchodu do MŠ.
Děkujeme za pomoc a spoluráci!

—————

Angličtina v MŠ

14.09.2016 12:59
Angličtina v naší MŠ pro zapsané děti bude začínat ve čtvrtek 22.9.2016 od 15:15 do 16:00.
První dvě hodiny budou zkušební. Bližší informace a seznam přihlášených.
Kontakt na paní učitelku: Hana Slavíčková, mobil 723252018.
Pozor, změny oproti loňsku:
  • Cena se oproti loňskému roku navýšila na 700,- Kč na pololetí.
  • Platba se bude provádět bezhotovostně (převodem na účet DDM s variabilním symbolem, které se dozvíte z elektronické přihlášky).
  • Zájemci (rodiče) se na webu https://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/krouzky se musejí přihlásit. Technicky to znamená: kliknout na "AJ-MŠ Tumaňa nova", poté kliknout na tlačítko Přihlásit, jste-li na webu DDM poprvé, pak vyplnit vpravo registraci.
  • Vyrobenou přihlášku, prosím, vytiskněte a podepsanou přineste do mateřské školy.

—————

Informace o přeplatcích stravného za školní rok 2015/2016

08.09.2016 17:11

Přeplatky za stravné se vracely od 500,- Kč nahoru. Částky do 500,- Kč se nechaly jako rezerva na prázdninový provoz. Těm, kteří o prázdninách nechodili, přeplatek zůstal samozřejmě na kartě.
Seznam vrácených přeplatků je k nahlédnutí u paní Váňově.
Bližší informace poskytne vedoucí kuchyně ze ZŠ Novoměstská, paní Kosová na telefonu: 541 225 349.

—————