Aktuality

Pozastavení plateb stravného

02.04.2020 20:15

 

Vážení rodiče,

také školní jídelna Novoměstská zajišťující obědy a svačiny v naší mateřské škole doporučuje vzhledem k situaci pozastavit trvalé příkazy na platby stravného. 

V případě, že tak neučiníte, proběhne vyúčtování a přeplatek vám bude vrácen na účet na konci roku/během letních prázdnin jako obvykle.

Pokud by se do konce roku školy, školky přece jen otevřely, budete samozřejmě o potřebných platbách informováni.

Děkujeme a přejeme všechno dobré a pevné zdraví

 

—————

Pozastavení plateb školného v mateřské škole

25.03.2020 22:52

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rizikem nákazy Koronavirem – COVID-19, Rada ÚMČ Řečkovice rozhodla s účinností od 16.3.2020 do odvolání o úplném uzavření všech budov mateřských škol, zastavuje se do dovolání i úhrada plateb za předškolní vzdělávání.

Na tuto situaci pamatuje školský zákon ve své prováděcí vyhlášce, kterou je stanoveno, že: "pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty", tj. – podle dnů, kdy byla školka v provozu.

V současné době, kdy již bylo školné na březen uhrazeno, žádné další úhrady neposílejte.

Po otevření školky bude vše řádně vyúčtováno, stávající platby za dny, kdy byla MŠ mimo provoz, budou zahrnuty do dalšího období a o výši dalších úhrad vás budeme včas informovat.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a trpělivosti

Bc. Andrea Momirova, ředitelka školy

—————

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL !

13.03.2020 12:41

Vážení rodiče, 

bohužel vás musíme informovat, že z rozhodnutí městské části budou v rámci preventivních opatření v souvsilosti se šířením koronaviru dočasně uzavřeny i všechny mateřské školy v městské části Řečkovice a Mokrá hora, s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání.

Od pondělí 16.3. bude tedy uzavřena i naše školka. Pokud budete potřebovat vyřídit žádost o ošetřovné, ve školce vám jej po předchozí telefonické nebo emaiové domluvě potvrdíme - v pondělí a v úterý v době o 9.00 do 12.00 hodin. Formulář na ošetřovné si můžete stáhnout zde.

tel: 549 271 866, email: ms.tumananova@seznam.cz

Znění stanoviska městské části:

Rada městské části na své mimořádné schůzi v pátek 13. března projednala podnět ředitelek mateřských škol. Z pozice zřizovatele mateřských škol vzala Rada na vědomí informaci o výrazném snížení počtu dětí, které školky navštěvují a souhlasila návrhem ředitelů dočasně uzavřít mateřské školy zřizované MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje dětský lékař, ale výhradně škola. Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

Kolektiv MŠ

 
 

—————

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru!

03.03.2020 19:39

Vážení rodiče, 

hlavní a nejdůležitější prevencí proti onemocnění Koronavirem, kterou můžeme v MŠ zabezpečit, je důsledná hygiena zamezující šíření viru. Na všech toaletách máme dezinfekční mýdla a vchodu jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním gelem na ruce. Prosíme rodiče i děti o dodržování důsledné hygieny rukou, vždy po příchodu do MŠ z MHD by si měli vydezinfikovat ruce.    

Jiná opatření zatím nechystáme, ale budeme samozřejmě okamžitě reagovat, pokud se situace změní. Dále žádáme, aby v této době každý, kdo bude pociťovat příznaky respiračního onemocnění (i jen např. rýma či začínající kašel) kontaktoval svého lékaře a pak postupoval podle dohody s ním. Nemá smysl se nyní ptát, kdo trávil prázdniny v lyžařských střediscích v Itálii, je už více než týden po prázdninách, ale děti i rodiče, kteří v těchto oblastech, nebo poblíž, pobývali, prosíme o zvýšenou pozornost a aby při sebemenším náznaku onemocnění nechali rodiče své děti doma, ihned kontaktovali lékaře a řídili se pokyny Ministerstva zdravotnictví. Zároveň žádáme všechny rodiče, aby učitelkám okamžitě sdělili, pokud dítě zůstane doma kvůli respiračnímu onemocnění.

Prosíme rodiče, aby zvážili další cesty do Itálie a do zasažených míst. Nehodláme se nijak podílet na rozdmýchávání nervózní atmosféry, ale ani nechceme situaci podceňovat a věcná opatření jsou v této situaci potřebná.

Děkujeme za součinnost 

Bc.Andrea Momirova, ředitelka MŠ, a kolektiv

 

 

 

—————