Aktuality

Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky

09.01.2021 08:44

Vážení rodiče předškoláků, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti využít Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky, které budou probíhat od února přímo v naší v MŠ. Níže naleznete podrobnější informace, rozvrh lekcí i seznam letošních předškoláků ze Sluníček i Kapiček.

Pokud budete mít o zapojení do skupinky zájem, prosím hlaste se u paní učitelek, nejpozději do konce ledna!

Komu jsou ESS určeny?

ESS lektor – paní učitelka, kvalifikovaně pracuje s dětmi, které mají problémy např. v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění…to vše za přítomnosti rodiče, který je svému dítěti oporou, ale zároveň může sledovat úroveň práce svého dítěte, jeho nedostatky, ale i pokroky.

ESS byly vytvořeny Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno jako program rozvoje dětí v předškolním věku a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

Cílem skupinové práce s dětmi je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání, systematicky rozvíjet oslabené dílčí funkce, a tím předcházet pozdějšímu možnému vzniku specifických poruch učení ve spolupráci s rodinou. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.

…a jak to bude probíhat?

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Každá lekce trvá ¾ hodiny a je vždy přítomen jeden z rodičů (bez přítomnosti dalších sourozenců!). Spolupráce rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné.

Lekce budou probíhat KAŽDÝ ČTVREK, v době od 15:15 – 16:00hod.

Cena ESS je standartně MŠMT nastavena na 600,-Kč na dítě /10 lekcí.

Co budete potřebovat? Pouze pouzdro do školy vybavené mazacím perem (Pilot), tužkou, gumou a pastelkami. Také chuť pracovat a učit se  :)

Termíny lekcí ESS:

 1.    4.2.2021                                                                                                                   

 2.  11.2.2021

 3.  18.2.2021  (25.2.2021 Jarní prázdniny)

 4.    4.3.2021

 5.  11.3.2021

 6.  18.3.2021

 7.  25.3.2021  ( 1.4.2021 Velikonoční prázdniny)

 8.    8.4.2021

 9.  15.4.2021

10. 22.4.2021

 

Seznam předškoláků:

Damien                                 Gabča                                   Teo

Matyáš                                 Vojta

Sofie                                      Marek

Eliška                                     Hanka

Amálka                                 Patrik

 

—————

Vánoční prázdniny 2020

30.11.2020 09:34

Vánoční prázdniny v letošním roce budou od středy 23. 12. 2020, včetně, do neděle 3. 1. 2021. Posledním dnem ve školce tedy bude úterý 22. 12. a v novém roce se s dětmi přivítáme v pondělí 4. 1. 2021.

Do té doby je však před námi každopádně ještě kouzelný čas těšení se, proto přejeme všem dětem a rodičům pěkný předvánoční čas.

—————

Výlet do Šaškárny - čtvrtek 26.11.!

18.11.2020 15:04

I když nám naše předchozí plány překazila karanténa, nevzdáváme to a domluvili jsme pro děti nový termín na slíbený výlet do řečkovického zábavního parku Šaškárna - a to ve čtvrtek 26.11. Budeme mít Šaškárnu k dispozici celé dopoledne jen pro nás. S sebou není potřeba nic, jen pohodlné sportovní oblečení. 

Odchod z MŠ je v 8:00 hod.!!! Proto prosíme přijďte včas!

—————

Informace k ošetřovnému

05.11.2020 17:41

 

Předáváme na vědomí informace, které jsme obdrželi z MŠMT ohledně čerpání ošetřovného:

Na základě množících se dotazů ve věci přiznávání ošetřovného při přerušení provozu základních i mateřských škol sdělujeme, že dne 30.10.2020 nabyl účinnosti zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 1 odst. 1 tohoto zákona bude poskytnuto ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Těmito mimořádnými opatření se rozumí:

a) krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v důsledku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen "onemocnění COVID-19"),

b)  nařízení karantény dítěti nebo osobě uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19,

c) opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů, kterým došlo k uzavření zařízení (jeho části) uvedeného v § 39 odst. 1 písm.

b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a které bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

Dle § 1 odst. 2) tohoto zákona - nároky podle tohoto zákona vznikají a trvají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021.

Odkaz na zákon v jeho úplném znění ZDE.

—————