Aktuality

ZÁPIS do MŠ

21.04.2021 07:19

 

Vážení rodiče,

těší nás, pokud jste se rozhodli zapsat své dítě do naší mateřské školy. Zde najdete informace k zápisu do MŠ v tomto roce:

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-20.4. 2021 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 549 271 866. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší školce bez osobního kontaktu do schránky školy:

pondělí   3. 5. 2021 v době od   8:00 - 12:00 hod

úterý      4. 5. 2021 v době od   13:00 - 16:00 hod

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Nezapomeňte na datum a podpisy. Je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Od 17. 5. 2021 můžete sledovat informaci o přijetí/nepřijetí (posunu v pořadí)Vašeho dítěte do naší MŠ.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem.

PROSÍME RODIČE, ABY DO MŠ NECHODILI V JINÉ DNY A HODINY  !

Letos se vydávání přihlášek i zápisu nebudou účastnit Vaše děti, abychom je zbytečně neohrožovali. Přihlášku je možné zaslat poštou nebo vložit do poštovní schránky MŠ a to do 4.5. 2021 nejpozději. Pokud dojde ke změně, bude opět zde dáno na vědomí.

Děkujeme za pochopení.

Pokud naši školku neznáte, zde stručně něco o nás a našem zaměření:

ŠVP Mateřské školy Paraplíčko Brno vystavěný v návaznosti na RVP PV s názvem "Společně pod paraplíčkem" podporuje: respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjení komunikace a spolupráce.

Preferujeme: věkově smíšené třídy, tělesnou pohodu a volný pohyb, spontánní hry, prožitkové učení, komunikační dovednosti a polytechniku v praxi.

Další činnosti: práce s keramickou hlínou (máme vlastní keramickou pec), rozvíjení grafomotoriky a školních dovedností, smyslového vnímání a myšlení v ESS, logopedické chvilky, depistáž ploché nohy, očních vad a správného držení těla, enviromentální výchovu a zapojení do eko či recy programů: Gengel, Mrkvička, Malý zahradník, Recy věci...

Těšíme se na vás

Veškeré informace o jednotlivých mateřských školách a průběhu zápisu jsou přístupné na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

—————

Znovuotevření školky - od pondělí 12.4.

08.04.2021 07:10

 

Vážení rodiče,

rádi Vás informujeme, že od pondělí 12.4. budeme mít opět celodenně otevřeno - podle vládního nastavení pro děti-předškoláky + ty, jejichž rodičů se týká níže uvedené v aktuálním mimořádném opatření viz. níže (zaměstnání je nutné doložit).

Před nástupem do MŠ a poté v průběhu docházky bude muset dítě podstoupit PCR nebo Ag test a to každé pondělí a čtvrtek, testy zajistí MŠ a budou je  provádět rodiče. Je třeba tedy počítat s časovou rezervou při příchodu do MŠ na provedení testu - čekáte na výsledky (zatím nevíme, zda se test bude provádět před MŠ nebo dokážeme zajistit jiné prostory (např. sklep apod.))

POZOR! Ti co hodlají od pondělí nastoupit, musí telefonicky nahlásit nástup, kvůli zajištění stravy, a to do pátku do 10hod. dopoledne. Použijte jako vždy školní telefon, číslo: 549 271 866 nebo mobil: 605 878 680.

Na všechny se již moc těšíme, snad se brzy uvidíme i se všemi ostatními

S pozdravem Momirova Andrea a kolektiv MŠ

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

další informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

 

—————

Pracovní listy - 4. týden, Velikonoce

29.03.2021 23:11

Další týden utekl jako voda, Velikonoce stejně jako vloni budou bez koledníků, malovaných vajíček,...škoda:(...předáváme tedy alespoň odkaz na zábavné pokusy. Nedejte se odradit, že jsou určeny spíše pro školáky, Vás s dětmi budou bavit určitě taky.

Najdete je zde

Stejně jako dříve jsme připravili další sadu pracovních listů i zábavných aktivit pro předškoláky, ale protože je nám jasné, že už děti mají této práce až nad hlavu, necháváme tentokrát na Vás kolik a které listy uděláte. Ideálně bychom chtěli, aby jste se zaměřili na ty pracovní listy s grafomotorikou nebo činností, které Vašemu dítěti až tak dobře nejdou...cvičení dělá mistra :)

Tento týden přidáváme ještě "Velikonoční speciál" a také balíček úkolů a nápadů pro prácechtivé menší děti.

Pracovní listy - 4. týden

Velikonoční speciál

Balíček pro menší děti

Všem Vám děkujeme za péči a práci, kterou s Vašimi dětmi doma odvádíte, přejeme Vám hlavně výdrž, nervy ze železa a toleranci

S pozdravem Momirova Andrea a kolektiv MŠ

—————

Inspirace na doma - tipy na aktivity s dětmi v době covidové

23.03.2021 22:14

 

Vážení rodiče, milé děti! 

Je již březen 2021. Zde najdete nabídku na činnosti doma nejen pro naše nejstarší děti - předškoláky. Doufáme, že se vám činnosti i odkazy na zajímavé weby stanou zdrojem inspirace ke kvalitně strávenému společnému času v další době rouškové. Na konci naší nabídky myslíme také na vás, rodiče! 

Tipy na vzdělávací aktivity, tvoření, hry a mnoho dalšího.

Děkujeme za spolupráci a čas, který věnujete svým dětem.

—————