Archiv článků

Logopedické vyšetření dětí

21.09.2018 12:59
Dne 11.10.2018 ve čtvrtek proběhne v naší MŠ logopedické vyšetření dětí. Depistáž provede Mgr. Pavlína Jílková ze speciálního logopedického centra. Rodiče, kteří mají zájem, své dítě zapíší do seznamu ve třídě KAPIČEK.

—————

Oznámení rodičům o personálních změnách

20.09.2018 15:22
Od 1.11.2018 bude ve třídě Sluníček zastupovat paní učitelku Zdenu Zábranskou po dobu její pracovní neschopnosti paní učitelka Mgr. Andrea Momirová. Paní ředitelka Monika Hofírková se k datu 31.12.2018 vzdává funkce ředitelky školy. Pravděpodobně v listopadu proběhne na MMB konkurz na uvolněné...

—————

Třídní schůzka rodičů

30.08.2018 15:07
Třídní schůzka rodičů bude ve středu 5.9.2018 v 17:00 hod. Účast je nutná. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Děkujeme

—————

Výlet do Jehnic k rybníkům, výukový program

18.06.2018 17:11
Výlet do Jehnic k rybníkům a výukový program absolvují zvlášť Sluníčka (ve středu 20.6.2018) a zvlášť Kapičky (v úterý 26.6.2018). S sebou si děti vezmou batůžek s pitím. Po oba dny je odjezd od MŠ v 8:30 a návrat ve 12:00.

—————

Odhlašování a přihlašování obědů

06.06.2018 18:13
Z důvodu uzávěrky školního roku je středa 20. 6. 2018 poslední den, kdy je možné odhlašovat a přihlašovat oběd pro tento školní rok. Při nemoci si rodiče mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů. Děkujeme za pochopení, ŠJ

—————

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

23.05.2018 16:39
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů na MŠ Tumaňanova naleznete v příloze.

—————

Upozornění na konec plateb

23.05.2018 08:11
Žádáme rodiče, aby si uzpůsobili trvalé příkazy na platbu školného tak, aby poslední platba odešla v měsíci červnu. (Od září bude jiná částka školného, přepočítaná z nákladů v roce 2017.) Také je do konce června, maximálně do 15.7., potřeba zaplatit školné na měsíc červenec 245,- Kč (jednorázová...

—————

Poslední plavání

27.04.2018 14:51
Ve středu 2.5.2018 bude poslední plavání, prosíme rodiče, aby přihlášeným dětem dali plavací věci.

—————

Vystoupení ke Dni matek

19.04.2018 07:01
Ve čtvrtek 17.5. od 16:00 proběhne na MŠ Tumaňanova vystoupení ke Dni maminek a následně beseda s hrabětem Děpoldem na téma "Rodinný strom". Zvány jsou nejen maminky, ale i ostatní rodiče a přátelé školky...

—————

Zahradní slavnost

19.04.2018 06:59
Vážení rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, konanou v pondělí 4.6. od 16:00 na zahradě MŠ.  Na programu je vystoupení ilustrátora dětských knih pana Dudka, pasování předškoláků a závěrem společné posezení spojené s občerstvením.

—————


Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa